Kraj

[VIDEO] Szkolenia wysokościowe z technik górskiego ratownictwa klasycznego i ratownictwa z powietrza

[VIDEO] Szkolenia wysokościowe z technik górskiego ratownictwa klasycznego i ratownictwa z powietrza

25-29 kwietnia 2022 r. w bazie IV Wydziału Lotniczego z siedzibą w Huwnikach k/Przemyśla Biura Lotnictwa Straż Graniczna oraz PSG w Huwnikach, zorganizowane zostało szkolenie wysokościowe z technik górskiego ratownictwa klasycznego i ratownictwa z powietrza z wykorzystaniem śmigłowca. 

Program szkolenia zakładał realizację zarówno zajęć teoretycznych, jak i ćwiczeń praktycznych, tj.:

  • szkolenie teoretyczne z zakresu wykorzystania śmigłowca,
  • szkolenie praktyczne z wykorzystaniem śmigłowca

Szkolenie z zakresu ratownictwa z powietrza z wykorzystaniem śmigłowca miało na celu doskonalenie technik ratownictwa stosowanych podczas klęsk żywiołowych, jak również doskonalenie technik desantowania ze śmigłowca.

Ponadto dodatkowym celem szkolenia była weryfikacja predyspozycji wśród osób szkolonych pod kątem ewentualnego udziału w kursie dla instruktorów wysokościowych w Straży Granicznej, w tym do działań z wykorzystaniem śmigłowca oraz szkolenie funkcjonariuszy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej z Rzeszowa na ratowników śmigłowcowych – operatorów, uprawniające do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wysokościowego we współpracy ze śmigłowcem

Szkolenie realizowane było przez instruktorów: Państwowej Straży Pożarnej, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i Grupy Bieszczadzkiej GOPR.
Z ramienia PSP oddelegowanych zostało dwóch instruktorów: st. bryg. Marcin Przybyłowski reprezentujący KG PSP i bryg. Tomasz Traciłowski reprezentujący Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Dzięki przychylności Straży Granicznej co do wspólnych ćwiczeń zgrywających z wykorzystaniem śmigłowca, zrealizowany został cel przeszkolenia 3 kolejnych ratowników śmigłowcowych – operatorów KSRG, a także doskonalenie zawodowe dla ratowników wysokościowych z SGRW Rzeszów-1.


SZKOLENIE PSE
28 kwietnia 2022 r. na terenie Aeroklubu Warszawskiego odbyło się pilotażowe szkolenie dla Specjalistów Zadaniowych/Obserwatorów Pokładowych w organizacji lotniczej Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Podczas szkolenia funkcjonariusze PSP zostali zapoznani z:

  • Zasadami wykonania operacji, podstawami prawnymi prowadzenia działalności, przepisami i procedurami wewnętrznymi oraz instrukcjami PSE,
  • Wyposażeniem śmigłowca oraz załogi,
  • Obowiązkami specjalisty zadaniowego i przygotowaniem do operacji lotniczej,
  • Czynnościami na pokładzie statku powietrznego, czynnościami poza pokładem i wyznaczaniem miejsca lądowania,
  • Zachowaniem w sytuacjach awaryjnych i wyposażeniem awaryjnym,


Po szkoleniu teoretycznym przeprowadzony został trening i szkolenie praktyczne.

W pilotażowym szkoleniu dla Specjalistów Zadaniowych/Obserwatorów Pokładowych udział wzięli specjaliści z SGRW-7 Warszawa, a na bazie zgłoszonych przez nich wniosków i uwag zostanie opracowany ostateczny plan zajęć i harmonogram szkoleń dla specjalistów z całego kraju.

Wykorzystanie statków powietrznych PSE i współdziałanie ze specjalistami z PSP, szczególnie ważne jest z punktu widzenia działań podczas zdarzeń związanych z anomaliami pogodowymi, w tym powalonymi drzewami na linie energetyczne.

Źródło/materiał: KG PSP 

Strażacki.pl

25-29 kwietnia 2022 r. w bazie IV Wydziału Lotniczego z siedzibą w Huwnik

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet