Olsztyn

VIII Międzynarodowa Konferencja „Pożary Wewnętrzne”

VIII Międzynarodowa Konferencja „Pożary Wewnętrzne”
W dniach 4-5 października 2021 roku, pod Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie, wspólnie z Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Olsztynie organizują kolejną edycję popularnej i cieszącej się dużym zainteresowaniem konferencji nt. VIII Międzynarodowa Konferencja „Pożary Wewnętrzne”
  
Podczas tegorocznej konferencji jednym z głównych wątków przedsięwzięcia jest specyfika działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów garaży. Tematyka wygłaszanych referatów i ćwiczeń pokazowych związana będzie ponadto ze sposobem prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych przez strażaków ratowników podczas zdarzeń związanych z pojazdami napędzanymi paliwami alternatywnymi. Przedmiotem rozważań będą również nowe technologie dotyczące instalacji fotowoltaicznych i magazynowania energii oraz związane z tym zagrożenia pożarowe.

Udział w konferencji na pewno będzie stanowić cenne doświadczenie w realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym z tematyką operacyjną, szkoleniową i kontrolno-rozpoznawczą, a przede wszystkim prowadzeniem działań gaśniczych. Będzie też unikalną okazją do wysłuchania i obserwacji najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych przez grono ekspertów uznawanych za autorytety na arenie międzynarodowej.

Szczegóły oraz program konferencji dostępny pod adresem http://www.sitp.home.pl/VIII_Miedzynarodowa_Konferencja_POzARY_WEWNeTRZNE_w_Olsztynie,394.html
 
Strażacki.pl

W dniach 4-5 października 202