Olsztyn

VIII Międzynarodowa Konferencja „Pożary Wewnętrzne” - podsumowanie

VIII Międzynarodowa Konferencja „Pożary Wewnętrzne” - podsumowanie
W dniach 4-5 października 2021 roku, pod Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Olsztynie  odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja „Pożary Wewnętrzne”.

Podczas tegorocznej konferencji jednym z głównych wątków przedsięwzięcia była tematyka działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów garaży. Przedmiotem rozważań były również nowe technologie dotyczące instalacji fotowoltaicznych i magazynowania energii oraz związane z tym zagrożenia pożarowe.
Każdy z wykładów stanowił cenne źródło wiedzy przydatnej w realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym z tematyką operacyjną, szkoleniową i kontrolno-rozpoznawczą, a przede wszystkim prowadzeniem działań gaśniczych. 

Drugiego dnia na terenie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie, przeprowadzono szereg pokazów i badań dotyczących sposobu spalania się i wykorzystania wody oraz piany sprężonej do gaszenia baterii litowo-jonowych. W ramach badań sprawdzono m.in czy zniszczenie paneli fotowoltaicznych przez strażaka przyczyni się do zaprzestania produkcji prądu stałego. Jak się okazało, zniszczenie panelu nie przerywa generowania prądu elektrycznego.

program szczegółowy konferencji - link
Strażacki.pl

W dniach 4-5 października 2021 roku, pod Patronatem Honorowym Komendanta

Galeria