Złotów

Zmodernizowali rozpoznawczo-ratowniczą Toyotę.

Zmodernizowali rozpoznawczo-ratowniczą Toyotę.

Strażacy z  komendy powiatowej PSP w Złotowie zakończyli prace modernizacyjno-adaptacyjne prowadzone na lekkim samochodzie specjalnym rozpoznawczo-ratowniczym Toyota Hilux. Samochód ten otrzymali w zeszłym roku i który od tamtego czasu był dostosowywany m.in. do standardów wyposażenia, wskazanych przez Komendę Główną PSP a wsparcie finansowe w tym zakresie udzieliło starostwo powiatowe w Złotowie.

Pojazd posiada napęd 4x4, wyposażony jest m.in. we wciągarkę linową, która pozwala realizować działania ratownicze praktycznie w każdych warunkach terenowych i pogodowych. Zestaw wyposażenia ratowniczego obejmuje m.in. sprzęt ochrony układu oddechowego, agregat prądotwórczy wraz z osprzętem, piłę do drewna, parawan, sprzęt ratownictwa medycznego, sprzęt pomiarowy oraz inny związany z zabezpieczeniem terenu akcji. Dodatkowo w pojeździe znajdują się urządzenia łączności w postaci dwóch radiotelefonów przewoźnych, z których każdy posiada niezależny układ antenowy, a także dodatkowy zewnętrzny maszt, umożliwiają Kierującemu Działaniem Ratowniczym na optymalną i sprawną organizację łączności podczas działań interwencyjnych.

foto: KP PSP Złotów

Strażacki.pl

Strażacy z  komendy powiat

Galeria